Projektet FinTandem

Projektet ”FinTandem” är en nationell modell för hur man i ett tvåspråkigt och mångkulturellt samhälle kan jobba med muntliga och receptiva språkkunskaper.

Projektet har finansierats av Utbildningsstyrelsen som ett specialunderstöd för medborgarinstitutens försöks- och utvecklingsverksamhet.