Anmälan

FinTandem håller sommarpaus.
Trevlig sommar!

FinTandem 2019–2020
För läsåret 2019-2020 kan du anmäla dig från och med 15.8.2019.
Anmälningen till FinTandem är öppen under hela läsåret fram till maj månad.
Kursavgiften 25 € betalar du när vi hittat ett par åt dig.

Välkommen med!