Anmälan

FinTandem läsåret 2023–2024 är nu avslutat. Tack till alla som deltagit!

Vi gratulerar vinnaren i lottdragningen för FinTandem:
Peter Brandtberg har vunnit en fritt valbar kurs till Vasa medborgarinstitut Alma för läsåret 2024–2025.
Kursens värde uppgår till högst 40 €. Grattis!


FinTandem har sommarpaus

För läsåret 2024–2025 tar vi emot anmälningar från och med 12.8.2024.
Du kan sedan anmäla dig till FinTandem under hela läsåret fram till maj månad.
Kursavgiften 25 € betalar du när vi hittat ett par åt dig.
Glad sommar!