FinTandem

- Språkinlärning genom kommunikation med en modersmålstalare -

Läsåret 2023-2024

Intresserad av språkstudier med hjälp av FinTandemmetoden?
Vi har här samlat information för såväl språkstuderande som kursarrangörer.
Vår avsikt är att ge en helhetsbild av tandemmetoden och FinTandem som kursmodell.

"Jag vågar prata fast jag vet att det inte blir grammatikaliskt rätt."
"Det gav mig en ny underbar vän och en insyn i en ny kultur."
Bra metod att lära sig, eftersom man har så många möjligheter att bestämma själv hur man vill ha det." 

Du kan anmäla dig till FinTandem under hela läsåret från augusti till maj månad.
Kursavgiften 25 € betalar du när vi hittat
ett par åt dig.

 Läs mera under Nyheter!

Närstudieträffar vid Alma (Kyrkoesplanaden 15) 2023–2024 kl. 17.00-18.30

Hösten 2023

  • to. 21.9 (Vad är FinTandem?)
  • to. 9.11 (tips på övningar och aktiviteter)

Koordinator:
Språklärare
Marika Boström  
Vasa medborgarinstitut Alma
 

Närstudieträffar vid Alma (Kyrkoesplanaden 15) 2023–2024 kl. 17.00–18.30

Våren 2024

  • to. 11.1 (gruppdiskussioner, utbyte av erfarenheter)
  • to. 14.3 (spelkväll) 
  • to. 16.5 (picknick)

 

Koordinator:
Språklärare
Marika Boström  
Vasa medborgarinstitut Alma