FinTandem

- Språkinlärning genom kommunikation med en modersmålstalare -

Läsåret 2018-2019

Intresserad av språkstudier med hjälp av FinTandemmetoden?
Vi har samlat information för såväl språkstuderande som kursarrangörer.
Vår avsikt är att ge en helhetsbild av tandemmetoden och FinTandem som kursmodell.

"Jag vågar prata fast jag vet att det inte blir grammatikaliskt rätt."
"Det gav mig en ny underbar vän och en insyn i en ny kultur."
Bra metod att lära sig, eftersom man har så många möjligheter att bestämma själv hur man vill ha det." 

Du kan anmäla dig till FinTandem under hela läsåret från augusti till maj månad.
Kursavgiften 25 € betalar du när vi hittat
ett par åt dig.

 Läs mera under Nyheter!

Närstudieträffar på Vasa Arbis läsåret 2018–2019 kl. 17.00-18.30.

  • to 20.9 (Vad är FinTandem?)
  • to 8.11 "Taste of Tandem" (tips på övningar och aktiviteter)
    obs! kl. 17-19!
    I samarbete med Svenska veckan.
  • to 17.1 (gruppdiskussioner, utbyte av erfarenheter)

Koordinatorer:
Språklärare Marika Boström
Vasa Arbis
Språklärare Anne Myrskog
Korsholms vuxeninstitut

Närstudieträffar på Korsholms vuxeninstitut läsåret 2018–2019 kl. 17.00–18.30

  • to 7.3 (spelkväll)
  • to 9.5 (picknick) 

Koordinatorer:
Språklärare Anne Myrskog
Korsholms vuxeninstitut
Språklärare Marika Boström
Vasa Arbis