Samarbete

Projektet har gett möjligheter att samarbeta med andra skolor. Samarbetsparterna inom projektet har varit Vasa universitet, Vasas gymnasier (svenska och finska), Korsholms gymnasium, Vasa stad och Korsholms kommun. Studerande kan få FinTandem till godo i sina studier, och anställda vid staden och kommunen kan få delta i FinTandem som fortbildning delvis på arbetstid.

Ytterligare har vi samarbetat med Vaasa-opisto, Åbo Akademi, Hanken, yrkeshögskolorna, yrkesinstitut och folkhögskolor. Dessa sprider information om FinTandem till sina studerande och rekommenderar den som metod för språkinlärning.

Vi har också spritt information om metoden nationellt till övriga aktörer inom den fria bildningen i Svenskfinland. Det har gett nya kontaktytor och nya regioner har inlett försök med FinTandemmetoden.