Tandem i världen

Tandeminlärning fick sin början i ett tysk-franskt ungdomsutbyte 1963. Därefter har tandem tillämpats på många olika sätt, både i form av närtandem (face-to-face) och inom eTandem som sker på Internet.

Gemensamt för alla former är samarbetet mellan människor med olika modersmål enligt principerna om ömsesidighet och självstyrdhet. Läs mera om tandem i världen.