Producerat material

Handbok för studerande (på finska, svenska, engelska och ryska)
Handbok för koordinatorer
Broschyr för samarbetspartner
Informationsblad för intresserade