Bakgrund

FinTandem har praktiserats vid Vasa Arbis sedan hösten 2002 och initierades av professor Christer Laurén vid Vasa universitet. Vasa Arbis tyckte att tandemmetoden var intressant, dels för att den på ett naturligt sätt kunde skapa ett både språkligt och kulturellt utbyte mellan regionens finsk- och svenskspråkiga invånare, dels kunde den ge stadens många nyinflyttade utlänningar en möjlighet att lära känna våra språk och vår kultur och vice versa.

Inom pilotprojektet valde Vasa Arbis att samarbeta med Korsholms vuxeninstitut för att tillsammans kunna utarbeta material och modeller för praxis kring FinTandem. Instituten tror att FinTandemprojektet kan gagnas av ett regionalt samarbete, då det ger möjligheter att få ett större antal anmälda och därmed blir lättare att hitta lämpliga FinTandempar.