Anmälan

FinTandem läsåret 2022-2023 är nu avslutat.
Tack till alla som deltagit!

FinTandem har sommarpaus

För läsåret 2023-2024 tar vi emot anmälningar från och med 17.8.2023.

Du kan sedan anmäla dig till FinTandem under hela läsåret fram till maj månad.
Kursavgiften 25 € betalar du när vi hittat ett par åt dig.

Glad sommar!