FinTandemkoordinator

Vill du bli FinTandemkoordinator på din skola?
Koordinatorerna för FinTandem vid Vasa Arbis och Korsholms vuxeninstitut står till förfogande vid frågor om det praktiska arbetet med att arrangera en FinTandemkurs. Vi har gemensamt utarbetat en handbok som stöd för utbildningsanordnare som önskar starta FinTandemkursen på sin ort. FinTandemhandboken för koordinatorer finns tillgänglig i elektronisk form.

Vi har även utarbetat en handbok som stöd för kursdeltagarnas språkinlärning genom tandemmetoden. FinTandemhandboken för studeranden finns på svenska, finska, engelska och ryska. Om en utbildningsanordnare startar en FinTandemkurs på sin skola, kan FinTandemhandboken för studerande fås via koordinatorerna för FinTandem vid Vasa Arbis eller Korsholms vuxeninstitut.

Om så önskas kan vi ordna fortbildning för utbildningsinstanser som vill lära sig mera om FinTandem. Det kan gälla t.ex. forskning, kursmodell eller praktiska arrangemang.