Vem kan delta?

FinTandem är öppen för alla som är intresserade av att lära sig språk fr.o.m. ca 16 års åldern, det finns ingen övre åldersgräns.

För att samarbetet ska fungera, ska deltagarna behärska åtminstone grunderna i tandemspråket, så att man kommunicera på det. Även de som har goda kunskaper i sitt tandemspråk kan lära sig t.ex. ordförråd inom nya teman eller upprätthålla sina språkfärdigheter. Partnerna i ett FinTandempar behöver inte vara på samma språkliga nivå. De kan ändå sitt modersmål bättre än partnern, som ska lära sig det, och kan således hjälpa varandra.

Deltagarna i FinTandem behöver inte vara speciellt utåtriktade, men de ska vara villiga att samarbeta med sin partner och ta hänsyn till varandras (olika) målsättningar och arbetssätt.