FinTandem i arbetslivet

Anställda i t.ex. Vasa stad och Korsholms kommun har möjlighet att delta i FinTandem som fortbildning i det andra inhemska språket delvis på arbetstid. Vid anmälan till FinTandem är det viktigt att ange att man är anställd i Vasa stad eller Korsholms kommun i rutan Övrigt/Önskemål på den elektroniska blanketten för anmälan.

Vasa stad

Vasa stad erbjuder som arbetsgivare FinTandem som fortbildning i det andra inhemska språket vid Vasa medborgarinstitut Alma. Fortbildningen får ske avgiftsfritt delvis på arbetstid. Se Spelregler för mera information.

Korsholms kommun

Korsholms kommun erbjuder 10 studieplatser till anställda som använder det andra inhemska språket i sitt arbete. Arbetsgivaren står för kursavgiften och deltagarna kan avsätta max 20 h arbetstid för språkstudier genom tandemmetoden. Det är den tid som deltagaren ägnar åt att lära sig det andra inhemska språket som kan utföras på arbetstid. Den tid som ägnas åt att lära ut det egna modersmålet till sin FinTandempartner är på egen tid. Anställda kan delta genom tillstånd av sin förman. Studieplatserna fördelas i anmälningsordning och enligt tillgång till FinTandempartner.
Om den anställda inte hinner använda sina 20 h under det läsår då anmälan till FinTandem gjorts, kan den anställda fortsätta att träffa sin FinTandempartner följande läsår om förmannen ger sin tillåtelse. Observera att kursavgiften berättigar till närstudieträffar och stöd endast under det läsår då anmälan gjorts.