FinTandem

FinTandem är en kursmodell för en språkkurs, som varar ett läsår. Språkkursen består till största delen av deltagarnas självständiga träffar med sin partner. Förutom dessa träffar innehåller kursen även andra element som är planerade för att stöda det självständiga arbetet. Sammanlagt består FinTandem av fyra olika element:

1. Att hitta en partner

2. FinTandemhandbok

3. Fem gemensamma närstudieträffar

4. Individuellt stöd

Att hitta en partner

Att anmäla sig till FinTandemkursen kostar ingenting, utan deltagaravgiften uppbärs först då den anmälda har fått en lämplig partner. Det går att anmäla sig via en elektronisk blankett, varefter koordinatorerna söker lämpliga par i databasen för anmälningar. Då ett lämpligt par hittats informeras båda partnerna om detta. Därefter ska partnerna kontakta varandra för att komma överens om den första träffen.

Då vi söker lämpliga par tar vi hänsyn t.ex. till följande saker: ålder, kön, intressen, yrke, hemort och egna önskemål. På detta sätt försöker vi skapa par som har så många gemensamma intressen, och således även samtalsämnen, som möjligt.

FinTandemhandboken

Efter att ett par har skapats får båda partnerna även hemskickat en handbok för studerande på finska, svenska, engelska eller ryska. Handboken innehåller information om FinTandem och tandemprinciperna, tips på aktiviteter och samtalsämnen, information om allmän språkexamen och hur personen kan förbereda sig för den, samt en modell för hur deltagaren kan föra dagbok över sin inlärning. Dagboken hjälper att effektivt planera och följa upp sin egen inlärning.

Närstudieträffarna

Under läsåret arrangeras fem gemensamma närstudieträffar. De är planerade enligt den feedback som vi har fått för att stöda deltagarnas självständiga pararbete och göra det mer mångsidigt. Under närstudieträffarna har deltagarna också möjlighet att träffa andra FinTandempar. Två av närstudieträffarna arrangeras på höstterminen och tre på vårterminen. Varje närstudieträff har ett eget tema:

1. Information om FinTandem

Den första närstudieträffen är öppen för alla intresserade. Där berättar vi om tandeminlärning i allmänhet och om FinTandemkursen. Denna närstudieträff är också ett ypperligt tillfälle att träffa sin FinTandempartner för första gången.

2. Tips på aktiviteter

Under denna närstudieträff ger vi mera noggranna tips på olika övningar och aktiviteter som deltagarna kan använda för att göra inlärningen mera effektiv och mångsidig.

3. Utbyte av erfarenheter gruppvis

Då det är dags för vårens första närstudieträff har de flesta paren redan hunnit träffas några månader. Under denna närstudieträff får deltagarna diskutera med andra kursdeltagare i modersmålsgrupper. Meningen är att utbyta erfarenheter, ge varandra bra tips och få diskutera eventuella problem.

4. Spelkvällen

Under spelkvällen får deltagarna pröva flera olika spel som är ett roligt sätt att utveckla språkkunskaperna. Deltagarna cirkulerar mellan olika spelbord i tvåspråkiga grupper, spelar en del spel på sitt tandemspråk och en del på modersmålet. Man kan även övriga tider komma till oss på Kyrkoesplanaden 15 (Vasa medborgarinstitut Alma) för att spela. Spelen finns på andra våningen i hyllan i cafeteriaområdet.

5. Picknick

Under den sista närstudieträffen har vi en picknick i parken. Om vädret däremot inte tillåter det samlas gruppen inomhus. Förutom ätandet och trevliga diskussioner samlar vi även in feedback av deltagarna och prövar några gruppaktiviteter.

Individuellt stöd

Deltagarna i FinTandem har under hela läsåret tillgång till individuellt stöd av kurskoordinatorerna. Koordinatorerna kan kontaktas via e-post eller telefon (se Kontakt). Deltagaren kan kontakta koordinatorerna angående vad som helst som har med FinTandem att göra. Speciellt i problemfall lönar det sig att be om hjälp. Tillsammans är det lättare att hitta en lösning.