Mitä FinTandem on?

FinTandem on tandemoppimiseen perustuva kielikurssimalli, jossa kieltä opitaan käyttämällä sitä keskusteluissa sitä äidinkielenään puhuvan ihmisen kanssa.