Tandempedagogiikka

TANDEM KIELTENOPETUKSEN MALLINA

Luokkatandem

Lukuvuonna 2009–2010 Vaasassa järjestettiin luokkatandemkokeilu. Kokeilu järjestettiin Opetushallituksen rahoittaman hankkeen puitteissa. Hankkeessa suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulun kaksi ryhmää opettajineen ovat tehneet yhteistyötä tukeakseen toisiaan kielenopiskelussa kunkin kielen kohdalla. Luokkatandemkokeilu toteutui vuonna 2009 yhteistyössä Vaasan Arbiksen (koordinaattori), Vasa gymnasiumin (suomenopettaja Åsa Löf) ja Vaasan lyseon lukion (ruotsinopettaja Heli Koskinen) kanssa jaksojen 1. ja 3. aikana syksyllä 2009.

Luokkatandemissa on sama tavoite kuin FinTandemissa: halutaan antaa kielenoppijalle mahdollisuus oppia kieltä erilaisella tavalla, aidoissa vuorovaikutustilanteissa kieltä äidinkielenään puhuvan ihmisen kanssa. Kielenoppimisen lisäksi tavoitteena on luoda tilanteita, joissa eri kieliryhmien edustajat voivat tavata vastavuoroisesti ja tasapuolisesti ja tällä tavalla he voivat luoda kontakteja yli kielirajojen.

Kokeilussa tandemopiskelua sisällytettiin sopiviin lukion ruotsin ja suomen kielten kursseihin niin, että opiskelijoilla oli tandemopetusta kaksi kertaa viikossa, kerran kummallakin kielellä. Opettajat jakoivat opiskelijat pareihin, jotka työskentelivät yhdessä koko jakson ajan. Opiskelijat siis olivat yhdellä tunnilla mukana oppijoina, ja toisella tunnilla äidinkielisinä kielimalleina ja keskustelukumppaneina. Loput tunnit pidettiin normaaliin tapaan. Luokkahuoneopiskelun lisäksi opiskelijat tutustuivat Vaasan tarjoamaan kaksikieliseen ympäristöön mm. teatteri- ja kuntosalivierailujen ja itse suunnittelemiensa kaupunkiopastusten kautta.

Suurin kokeilusta saatu hyöty oli opiskelijoiden mukaan se, että he pääsivät puhumaan opettelemaansa kieltä samanikäisen keskustelukumppanin kanssa. Tämä antoi onnistumisen kokemuksia ja madalsi sitä kautta kynnystä käyttää kohdekieltä. Lisäksi opiskelijat katsoivat oppineensa sanastoa ja esim. nuorten puhekieleen liittyvää kielenkäyttöä, jota ei muussa opiskelussa tule esille. Jotkut myös ystävystyivät luokkatandemparinsa kanssa. Luokkatandemin katsottiin tuovan vaihtelua perinteiseen kielenopiskeluun. Myös opettajien kokemukset luokkatandemista olivat pääosin myönteisiä ja innostivat jatkamaan yhteistyötä.

Jos haluat tutustua hankkeeseen tarkemmin, on tutkija Katri Hansellin (Vaasan yliopisto) siitä kirjoittama raportti saatavilla FinTandem-koordinaattori Marika Boströmiltä marika.bostrom(at)vaasa.fi.

Tandem kaksikielisessä koulukontekstissä

Luokkatandemartikkelissa keskustellaan tutkimus- ja kehitysprojektin kokemuksista. Tavoitteena on ollut empiirisen tutkimuksen pohjalta kehittää kielipedagogisia malleja kielellisesti sekoitettujen opetusryhmien toisen kotimaisen kielen opetukseen. / Michaela Pörn, Katri Hansell. Tutkimus- ja kehitysprojektista (2012-2016) syntyi myös luokkatandemkäsikirja "Luokkatandem - Matka yli kielirajan".

Tämän jälkeen eluokkatandem ja kielisuihkutandem on liitetty tandempedagogiikkaperheeseen. Eluokkatandemkokeilu on suunnattu lukioikäisille opiskelijoille ja kielisuihkutandemin kohderyhmä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen piiriin kuuluvat lapset, sekä vuosiluokat 1‒6.