Tausta

FinTandem on ollut mukana Vaasan Arbiksen kurssitarjonnassa syksystä 2002 lähtien. Aloitteen kurssin järjestämiseen teki Vaasan yliopiston professori Christer Laurén. Vaasan Arbis kiinnostui tandemmetodista, koska se tarjoaa luonnollisen väylän toisaalta alueen suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden keskinäiseen ja toisaalta heidän ja kaupunkiin muuttaneiden ulkomaalaisten väliseen kielelliseen ja kulttuuriseen vaihtoon.

Pilottihankkeessa Vaasan Arbis päätti tehdä yhteistyötä Mustasaaren aikuisopiston kanssa ja laatia yhdessä materiaalia ja malleja käytännön työhön FinTandem-kurssilla. Opistot katsovat FinTandem-hankkeen hyötyvän alueellisesta yhteistyöstä, joka mahdollistaa suuremman määrän ilmoittautumisia ja siten helpottaa sopivien FinTandem-parien muodostamista.