Yhteistyö

Hanke on tarjonnut tilaisuuksia yhteistyöhön muiden oppilaitosten kanssa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet mukana Vaasan yliopisto, Vaasan lukiot (suomen- ja ruotsinkieliset), Mustasaaren lukio ja Vaasan kaupunki. Opiskelijat voivat hyväksilukea FiTandem-kurssin opintoihinsa ja kaupungin ja kunnan työntekijät voivat osallistua FinTandemiin kielikoulutuksena osittain työajalla.

Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä Vaasa-opiston, Åbo Akademin, Vaasan Hankenin, ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen ja kansanopistojen kanssa. Nämä ovat välittäneet tietoa FinTandemista opiskelijoilleen ja suositelleet kurssia kielenoppimiskeinona.

Olemme myös tiedottaneet FinTandemista kansallisesti sekä välittäneet tietoa muille vapaan sivistystyön toimijoille. Tämä on luonut uusia kontaktipintoja ja uudet paikkakunnat ovat aloittaneet FinTandem-kokeiluja.