FinTandem työelämässä

Esimerkiksi Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan työntekijöillä on mahdollisuus osallistua FinTandemiin kielikoulutuksena toisessa kotimaisessa kielessä osittain työajalla. Ilmoittautuessa on tärkeää ilmoittaa sähköisen lomakkeen kohdassa Muuta/Toivomuksia olevansa Vaasan kaupungin tai Mustasaaren kunnan työntekijä.

Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki työnantajana tarjoaa työntekijöilleen toisen kotimaisen kielen osalta FinTandem-koulutuksena kielen opiskelua Vaasan kansalaisopisto Almassa niin, että se tapahtuu osittain työajalla ja ettei siitä tarvitse maksaa osallistumismaksua. Katso lisää tietoa Pelisäännöt-dokumentista.

Mustasaaren kunta

Mustasaaren kunta tarjoaa vuosittain 10 opiskelupaikkaa työntekijöille, jotka käyttävät toista kotimaista kieltä työssään. Työnantaja maksaa kurssimaksun ja osallistujat saavat käyttää korkeintaan 20 tuntia työaikaa opiskellakseen kieltä FinTandemissa. Tämä työajaksi laskettava aika tulee käyttää tandemkielen (toinen kotimainen kieli) opiskeluun. Se osa yhteistyöstä, jolloin autetaan paria oppimaan omaa äidinkieltä, tapahtuu omalla ajalla. Työntekijät voivat osallistua kielikoulutukseen esimiehensä luvalla. Opiskelupaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja parien saatavuuden mukaan.

Jos työntekijä ei ehdi käyttää 20 tuntia opintoihin sinä lukuvuonna, jolloin hän on ilmoittautunut FinTandemiin, voi hän esimiehen luvalla jatkaa tapaamisia seuraavana lukuvuonna. Huomaa, että kurssimaksu oikeuttaa yhteistapaamisiin ja tukeen ainoastaan sen lukuvuoden ajan, jolloin ilmoittautuminen on tehty.