Tandem maailmalla

Tandemoppiminen sai alkunsa saksalais-ranskalaisessa nuorisovaihdossa 1963. Tämän jälkeen sitä on sovellettu monin eri tavoin, sekä lähitandemissa (face-to-face) että Internetin välityksellä tapahtuvassa eTandemissa.

Yhteistä näille on eri äidinkieltä puhuvien ihmisten yhteistyö vastavuoroisuuden ja itseohjauksen periaatteiden mukaan. Lisätietoa eri tandemmuodoista.