Hanke FinTandem

FinTandem-hanke on kansallinen malli siihen, kuinka kaksikielisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa voi työskennellä suullisen kielitaidon ja puhutun ymmärtämisen kanssa.

Opetushallitus on rahoittanut hanketta vapaan sivistystyön kokeilu- ja kehittämisavustuksella.