09.11.2022

FinTandem 2022-2023

Du kan anmäla dig till FinTandem under hela läsåret fram till maj månad 2023.
Kursavgiften 25 € betalar du när vi hittat ett par åt dig.

Välkommen till läsårets tredje närstudieträff vid Vasas medborgarinstitut Alma, Kyrkoesplanaden 15, rum 25, tors. 12.1 kl. 17.00–18.30.

På den tredje närstudieträffen får du möjlighet att utbyta erfarenheter av FinTandem med hjälp av gruppdiskussioner. Gruppmedlemmarna får diskutera om både goda och dåliga erfarenheter de haft och övningar de prövat, samt komma med tips med tanke på fortsättningen.
Till närstudieträffen kan du komma själv eller tillsammans med din FinTandempartner. Vi önskar att du vänligen anmäler dig till FinTandemkoordinatorn senast onsdagen den 11.1.

* Närstudieträff = Alla deltagare möts på en gemensam träff vid Alma (Kyrkoesplanaden 15).
**Tandemträff = Du träffar din FinTandempartner på överenskommen plats och tid.

Välkommen!

 

Vänliga hälsningar
Marika Boström
FinTandemkoordinator

e-post:
marika.bostrom@edu.vaasa.fi  

 


 

 

 

 

 

 

 

Gå till "Nyheter"