09.04.2021

FinTandem 2020-2021

Anmälningarna till FinTandem läsåret 2020-2021 fortsätter.
Du kan anmäla dig under hela läsåret. Kursavgiften 25 € betalar du när vi hittat ett par åt dig.

Välkommen till läsårets fjärde närstudieträff vid Vasa medborgarinstitut Alma,
Kyrkoesplanaden 15, torsdagen den 6.5 kl. 17.00–18.30. Framflyttad på grund av coronaläget!

Den fjärde närstudieträffen är en spelkväll, där du får pröva på olika spel både på tandemspråket och på ditt modersmål. Ni bekantar er med de olika spelen genom att i smågrupper röra er från spelstation till spelstation. På det sättet får du använda tandemspråket inte bara med ditt par utan också tillsammans med andra.

Spelkvällen lockar till skratt och trevlig samvaro. Till närstudieträffen kan du komma ensam eller tillsammans med din FinTandempartner. Vi bildar grupper enligt antalet deltagare.

Ta också med din mask och iaktta hygienbestämmelserna.
Vi önskar att du vänligen anmäler dig senast onsdagen den 5.5.

marika.bostrom@edu.vaasa.fi

 


 

 

 

 

 

 

 

Gå till "Nyheter"