19.11.2019

FinTandem 2019-2020

Anmälningarna till FinTandem läsåret 2019-2020 fortsätter.
Du kan anmäla dig under hela läsåret.
Kursavgiften 25 € betalar du när vi hittat ett par åt dig.

Välkommen till läsårets tredje närstudieträff vid Vasa Arbis, Kyrkoesplanaden 15, tors. 16.1 kl. 17.00–18.30.

På den tredje närstudieträffen får du möjlighet att utbyta erfarenheter av FinTandem med hjälp av gruppdiskussioner. Gruppmedlemmarna får diskutera om både goda och dåliga erfarenheter de haft och övningar de prövat, samt komma med tips med tanke på fortsättningen.

Till närstudieträffen kan du komma själv eller tillsammans med din FinTandempartner.
Vi önskar att du vänligen anmäler dig till FinTandemkoordinatorerna senast onsdagen den 15.1.


 

 

 

 

 

 

 

Gå till "Nyheter"