17.01.2020

FinTandem 2019-2020

Anmälningarna till FinTandem läsåret 2019-2020 fortsätter.
Du kan anmäla dig under hela läsåret.
Kursavgiften 25 € betalar du när vi hittat ett par åt dig.

Välkommen till läsårets fjärde närstudieträff vid Vasa Arbis, Kyrkoesplanaden 15, torsdagen den 5.3 kl. 17.00–18.30.

Den fjärde närstudieträffen är en spelkväll, där du får pröva på olika spel både på tandemspråket och på ditt modersmål. Ni bekantar er med de olika spelen genom att i smågrupper röra er från spelstation till spelstation. På det sättet får du använda tandemspråket inte bara med ditt par utan också tillsammans med andra.

Spelkvällen lockar till skratt och trevlig samvaro. Till närstudieträffen kan du komma ensam eller tillsammans med din FinTandempartner. Vi bildar grupper enligt antalet deltagare.

Vi önskar att du vänligen anmäler dig till FinTandemkoordinatorerna senast onsdagen den 4.3.


 

 

 

 

 

 

 

Gå till "Nyheter"